1. Serwis internetowy (zwany w dalszej części Regulaminu Serwisem) – www.dlanauczyciela.format-ab.com.pl – jest prowadzony przez Wydawnictwo Format-AB Tomasz Majchrowski, Hanna Elżbieta Majchrowska, Anna Donesz spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 23, Regon: 017494345, NIP: 951-20-38-370, adres e-mail: wydawnictwo@format-ab.com.pl, telefon 22 446 59 08, zwaną w dalszej część regulaminu Format-AB.
  2. Serwis zawiera materiały dydaktyczne – programy nauczania, plany wynikowe, rozkłady materiałów, przykładowe scenariusze lekcji – przeznaczone dla Nauczycieli korzystających w swojej pracy z podręczników wydawanych przez Format-AB. Materiały są opracowane na podstawie podręczników zawodowych wydawanych przez Format-AB.
  3. Format-AB oświadcza, że na podstawie umów z Autorami materiałów zamieszczanych w Serwisie jest uprawniony do ich powielania oraz rozpowszechniania drogą elektroniczną.
  4. Udostępnione materiały są bezpłatne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się przez Użytkownika do Serwisu.
  5. Do rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Użytkownika, jego e-mail oraz telefon, dane szkoły (nazwa, adres) oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych wyżej wymienionych danych skutkuje niemożnością założenia konta i zalogowania się do serwisu, wycofanie wcześniej wyrażonych zgód skutkuje zamknięciem konta użytkownika i utratą dostępu do materiałów publikowanych w serwisie.
  6. Materiały dostępne w Serwisie są przeznaczone jedynie dla potrzeb własnych Użytkownika. Zabronione jest ich dalsze rozpowszechnianie, w jakiejkolwiek formie.
  7. Materiały można drukować wyłącznie do własnego użytku.
  8. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych są uregulowane w Polityce Prywatności.

© 2021 – Wydawnictwo Format AB